Tombak / Tombacco

Tombac - Similoro

Nastro similoro

CuZn5
CuZn10
CuZn12
CuZn15

Leghe di rame e nickel.

CuNi3
CuNi10
CuNi30
CuNi44
Leghe di rame e nickel.

CuNi3
CuNi10
CuNi30
CuNi44
approfondisci
Il programma di produzione offre tutte le migliori qualità di rame elettrolitico a seconda delle varie applicazioni.
Tutti i tipi di rame sono RA-Copper.

ETP E-Cu58
ETP E-Cu57 
OF
PHC
HCP
SE
CuZn0,5
C155
CuFeP2
DLP
DHP
CuZn0,5
CuFe2p
CuFe0,1P

Spessori: compresi tra 0,006 e 3 mm
Larghezze: comprese tra 0,6 e 660 mm
Il programma di produzione offre tutte le migliori qualità di rame elettrolitico a seconda delle varie applicazioni.
Tutti i tipi di rame sono RA-Copper.

ETP E-Cu58
ETP E-Cu57 
OF
PHC
HCP
SE
CuZn0,5
C155
CuFeP2
DLP
DHP
CuZn0,5
CuFe2p
CuFe0,1P

Spessori: compresi tra 0,006 e 3 mm
Larghezze: comprese tra 0,6 e 660 mm
approfondisci
Tutte le principali leghe di Ottone

CuZn5   
CuZn10 
CuZn12
CuZn15 
CuZn20 
CuZn20Al2As
CuZn23Al3Co
CuZn28
CuZn28Sn1As
CuZn30 
CuZn30As
CuZn33
CuZn35Pb1
CuZn36
CuZn37
CuZn38As
CuZn38Pb2
CuZn39Pb2
CuZn40
Tutte le principali leghe di Ottone

CuZn5   
CuZn10 
CuZn12
CuZn15 
CuZn20 
CuZn20Al2As
CuZn23Al3Co
CuZn28
CuZn28Sn1As
CuZn30 
CuZn30As
CuZn33
CuZn35Pb1
CuZn36
CuZn37
CuZn38As
CuZn38Pb2
CuZn39Pb2
CuZn40
approfondisci
Lamella / Bandella di Nickel batterie al litio
Lamella / Bandella di Nickel batterie al litio
approfondisci
Costantana / Cupronichel

CuNi44
CuNi44Mn1
CuNi10
CuNiFeMn
CuNi3Si
Costantana / Cupronichel

CuNi44
CuNi44Mn1
CuNi10
CuNiFeMn
CuNi3Si
approfondisci
CuSn6
CuSn8
CuSn6
CuSn8
approfondisci
Argento 99,99%
99,97
925
Argento 99,99%
99,97
925
approfondisci
Invar - FeNi

Invar - FeNi

approfondisci
Placcature trattamenti superficiali
Placcature trattamenti superficiali
approfondisci